Wij zijn een Angliaschool!

Engels wordt in alle groepen aangeboden. In de kleuterklassen wordt Engels spelenderwijs aangeboden. Door een extra taal aan te bieden, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid met de methode Stepping Stones Junior. Deze methode heeft een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast zijn wij een Anglia school. 
Anglia is een ondersteunend programma voor Engels waarmee kinderen zowel thuis als op school  kunnen oefenen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau zich kunnen verbeteren. Anglia biedt landelijke examens op alle niveaus waardoor de vorderingen van de kinderen gemeten en erkend worden. Voor meer informatie: https://www.anglia.nl

De methode Stepping Stones sluit prima aan bij de Anglia examens, die we extra aanbieden aan kinderen die het leuk vinden om certificaten te halen op vijf niveuas.
  • First step
  • Junior level
  • Primary level
  • Preliminary level
  • Elemantary level
Onze school is als enige school in de omgeving een Anglia school. Meedoen aan de Anglia examens is voor veel kinderen een stimulans om hun Engels te verbeteren. Met materiaal van de website bereiden kinderen zich zelfstandig voor op hun examens. Als je extra wilt oefenen kan je een werkboek bestellen. Dit werkboek is in te zien op school. 
Voor de examens wordt een bijdrage gevraagd van de ouders. 
Meer informatie is te lezen op: https://www.anglia.nl/examens.html

De kinderen oefenen thuis en op school. Iedere donderdagmiddag is er extra Anglia aanbod. De kinderen kunnen vanaf 15.30-16.00 zelfstandig oefenen en er is een leerkracht aanwezig die de kinderen kan helpen. Meester Wilco, juf Rianda en juf Tineke begeleiden iedere donderdagmiddag de Angliagroep. 
Cookie instellingen