Communicatie

De school hanteert verschillende kanalen om met de ouders te communiceren. 

Bij aanmelding ontvangen alle ouders de inloggegevens van het ouderportaal ParnasSys. 
ouderportaal

Dit is het administratie en leerlingvolgsysteem. 
In dit systeem zijn de absenties, toetsen (vanaf groep 3) en alle NAW gegevens in te zien. U kunt ook zelf wijzigingen via dit systeem doorgeven. (nieuw mobiele nummer, noodnummer enzovoorts) 

Aan dit systeem is Parro gekoppeld. Dit is het meest gebruikte communicatiekanaal. De ouders kunnen via deze app (ook beschikbaar op pc) gesprek met de leerkracht voeren, korte, praktische vragen stellen. In deze app staan de activiteiten die in dat schooljaar plaatsvinden. 

In deze app wordt u gevraagd om de privacy instelling van uw kind in te voeren. (denk aan toestemming plaatsen van foto's op website/ social media enzovoorts).

De leerkrachten zetten regelmatig iets in Parro, zoals het huiswerk of een aantal foto's van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. 

Het inplannen van gesprekken wordt via Parro geregeld.

De school stuurt u ook mail, zij zijn bereikbaar via de mailadressen, zoals vermeld onder het kopje team. 
Cookie instellingen