Stichting leergeld

LEERGELD WIL DAT ALLE KINDEREN MEE KUNNEN DOEN!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlaan. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen! Via meer dan 100 lokale leergeldstichtingen biedt Stichting Leergeld Oosterschelderegio kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen -en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Stichting Leergeld is er voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Want nu meedoen is straks meetellen!!

contactgegevens: 

Stichting Leergeld regio Oosterschelde
Postbus 395, 4460 AT Goes
0113-764 148
info@leergeldoosterschelderegio.nl