Identiteit

We werken vanuit de volgende kernwaarden:
 
We houden ons aan onze beloften Romeinen 4:21
We zijn uniek 1 Korintiërs: 12
We hebben plezier Spreuken 15:13
We laten onze talenten zien Mattheus 25: 14-30
We zijn beleefd Exodus 20:12
We zijn blij met wat we hebben en kunnen Psalmen 34: 1-3
We vergeven elkaar Mattheus 6: 13
We zijn een voorbeeld 1 Korintiërs 10:5-13
We doen ons best Kolossenzen 3:23
We vertellen de waarheid Spreuken 12:22
We mogen er zijn 1 Timotheus 4:12
We werken hard Kolossenzen 3:23

We werken met de methode Trefwoord. Deze methode vormt de leidraad. In de afgelopen periode maken we tevens kennis met de methode wat een verhaal. Dit is een methode waarin de Bijbelverhalen centraal staan voor het hier nu.  
Cookie instellingen