Identiteit

We werken vanuit de volgende kernwaarden:
 
We houden ons aan onze beloften Romeinen 4:21
We zijn uniek 1 Korintiërs: 12
We hebben plezier Spreuken 15:13
We laten onze talenten zien Mattheus 25: 14-30
We zijn beleefd Exodus 20:12
We zijn blij met wat we hebben en kunnen Psalmen 34: 1-3
We vergeven elkaar Mattheus 6: 13
We zijn een voorbeeld 1 Korintiëers 10:5-13
We doen ons best Kolossenzen 3:23
We vertellen de waarheid Spreuken 12:22
We mogen er zijn 1 Timotheus 4:12
We werken hard Kolossenzen 3:23

We werken met de methode Trefwoord.  
Cookie instellingen