Identiteit

We werken vanuit de volgende kernwaarden:
 
We houden ons aan onze beloften Romeinen 4:21
We zijn uniek 1 Korintiërs: 12
We hebben plezier Spreuken 15:13
We laten onze talenten zien Mattheus 25: 14-30
We zijn beleefd Exodus 20:12
We zijn blij met wat we hebben en kunnen Psalmen 34: 1-3
We vergeven elkaar Mattheus 6: 13
We zijn een voorbeeld 1 Korintiëers 10:5-13
We doen ons best Kolossenzen 3:23
We vertellen de waarheid Spreuken 12:22
We mogen er zijn 1 Timotheus 4:12
We werken hard Kolossenzen 3:23

Op school gebruiken we de methode Startpunt, dit schooljaar oriënteren wij ons op een andere methode. Tot november maken we gebruik van Trefpunt. Na deze proefperiode beslissen we hoe we verder gaan met deze methodes.