Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald aan de Ouderraad. Zij betalen hiermee de volgende items:: 
sinterklaas-kerst-laatste schooldag-afscheid groep 8
Daarnaast vragen wij een extra bijdrage voor schoolreis  (tussen de 5 euro (groep 1-2 en 25-30 euro groep 3-7) en kamp (dit bedrag is tussen de 75-90 euro). 


Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen/willen betalen is dit geen reden om uw kind niet mee te laten doen. 
Wij hopen dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage kan en wil betalen, om op deze manier de extra activiteiten te continueren. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar: 
 

Eerste kind 20,00
Tweede kind 15,00
Derde kind 10,00
Vierde kind en meer 0,00

Daarnaast is er ook schoolzwemmen vanuit de gemeente aangeboden. Ouders uit groep 4-5 betalen hiervoor een bijdrage van 61,75
 

Cookie instellingen