Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit voor 08.20 telefonisch doorgeven. Wij vinden een telefoontje prettiger dan via een app, zodat we met u kunnen afstemmen wat er nodig is. 

Ook voor andere vormen van afwezigheid, graag een telefoontje aan de school. Wij verzoeken u vriendelijk om tandarts en overige afspraken zoveel mogelijk voor of na schooltijd in te plannen. 

Absentiemeldingen worden door de leerkrachten bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en zijn voor u zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys. 
Cookie instellingen