Schooltijden

Wij hanteren het zogenaamde Hoorns Model. Dit betekent dat alle groepen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn. Om aan de wettelijk gestelde onderwijstijd te voldoen, wordt er ieder schooljaar gekeken of hier aan voldaan wordt. Met instemming van de Medezeggenschapsraad wordt het aantal vrijdagmiddag vastgesteld dat er extra wordt lesgegeven. 
In het schooljaar 2022-2023 zijn dit de volgende drie vrijdagmiddagen:
vrijdag 9, 16 en 23 september 2022. 
Voor de vrije dagen, zie schoolvakanties. 

Onze schooltijden zijn groep 1 tot en met 8: 

maandag 08.30-12.00 13.15-15.15
dinsdag 08.30-12.00 13.15-15.15
woensdag 08.30-12.30 vrij
donderdag 08.30-12.00 13.15-15.15
vrijdag 08.30-12.00 vrij

Om 08.20 gaan de deuren open. De leerlingen van groep 1-2 kunnen dan met hun ouders naar binnen. 
Om 08.25 gaat de eerste bel. De leerlingen van groep 3-8 kunnen dan in een rij naar binnen. Zij worden door de leerkracht opgewacht. 
Om 08.30 gaat de tweede bel, de les gaat beginnen. Alle leerlingen zitten dan in het lokaal. 
's Middags gaat om 13.10 de eerste bel, en om 13.15 de tweede bel. 
Leerlingen die geen gebruik maken van de TSO mogen niet eerder dan 13.00 het schoolplein betreden. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op tijd kan starten. De leerlingen dienen op tijd op school te zijn.

Schoolvakanties 2023-2024
 
herfstvakantie 23-10-2023 27-10-2023
dankdag   geen vrij
kerstvakantie 25-12-2023 05-01-2024
voorjaarsvakantie 19-02-2024 23-02-2024
biddag   geen vrij
Goede Vrijdag 29-03-2024  
Tweede Paasdag 01-04-2024  
Koningsdag 27-04-2024  
meivakantie 27-04-2024 10-05-2024
Hemelvaart 09-05-2023 valt in de meivakantie
Tweede Pinksterdag 20-05-2024  
studiedag 21-05-2024 alle leerlingen vrij
zomervakantie 08-07-2024 16-08-2024
Eerste schooldag 2024- 2025 19-08-2024  

In het schooljaar 2023-2024 vallen de drie extra vrijdagmiddagen naar school na de Herstvakantie!

LET OP: de herfstvakantie is Zeelandbreed afwijkend met het advies van het Rijk. Dit in verband met de vakantieplanning VO. 
De voorjaarsvakantie is afwijkend ten opzichte van regio Zuid, onze voorjaarsvakantie is afgestemd met regio midden. 

Schoolvakanties 2024-2025
 
herfstvakantie 21-10-2024 25-10-2024
dankdag   geen vrij
kerstvakantie 23-12-2024 03-01-2025
voorjaarsvakantie 24-02-2025 28-02-2025
biddag   geen vrij
Goede Vrijdag 18-04-2025  
Tweede Paasdag 21-04-2025  
Koningsdag 26-04-2025 valt in meivakantie
meivakantie 21-04-2025 05-05-2025
Hemelvaart 29-05-2025 30-05-2025
Tweede Pinksterdag 09-06-2025  
studiedag 10-06-2025 alle leerlingen vrij
zomervakantie 07-07-2025 15-08-2025
Eerste schooldag 2025- 2026 18-08-2025  

Er zijn geen vrijdagmiddagen extra, omdat de schooltijden met ingang van 2024-2025 gewijzigd zijn naar: 
vrijdag tot 12.30 naar school (voor alle groepen)

Altijd onder voorbehoud van tikfouten:-)
Cookie instellingen