Schooltijden

Wij hanteren het zogenaamde Hoorns Model. Dit betekent dat alle groepen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn. Om aan de wettelijk gestelde onderwijstijd te voldoen, wordt er ieder schooljaar gekeken of hier aan voldaan wordt. Met instemming van de Medezeggenschapsraad wordt het aantal vrijdagmiddag vastgesteld dat er extra wordt lesgegeven. 
Dit schooljaar zijn er zes vrijdagmiddagen dat de leerlingen naar school moeten: 
vrijdag 10, 17 en 24 september 2021 en vrijdag 14,21 en 28 januari 2022. Voor de vrije dagen, zie schoolvakanties. 

Onze schooltijden zijn groep 1 tot en met 8: 

maandag 08.30-12.00 13.15-15.15
dinsdag 08.30-12.00 13.15-15.15
woensdag 08.30-12.30 vrij
donderdag 08.30-12.00 13.15-15.15
vrijdag 08.30-12.00 vrij

Om 08.20 gaan de deuren open. De leerlingen van groep 1-2 kunnen dan met hun ouders naar binnen. 
Om 08.25 gaat de eerste bel. De leerlingen van groep 3-8 kunnen dan in een rij naar binnen. Zij worden door de leerkracht opgewacht. 
Om 08.30 gaat de tweede bel, de les gaat beginnen. 
's Middags gaat om 13.10 de eerste bel, en om 13.15 de tweede bel. 
Leerlingen die geen gebruik maken van de TSO mogen niet eerder dan 13.00 het schoolplein betreden. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op tijd kan starten. De leerlingen dienen op tijd op school te zijn.