Hier staan wij voor!

cbs Op Dreef is een christelijke school. We geven daar uiting aan via zingen, bidden en het vieren van de christelijke feestdagen. Op de gevel van onze school hangt een beeld van Jezus die alle kinderen tot zich laat komen. Zo'n school willen we zijn: waar alle kinderen welkom zijn. We proberen een praktische invulling te geven aan de lessen die uit de Bijbel te leren zijn. 

Bij alles wat we doen, hanteren we het motto:
'samen leren, samen leven'

CONTACT MET OUDERS
Betrokken ouders die weten wat er op school gebeurt, motiveren hun kinderen en dat is goed voor het welbevinden van het kind. Een goede samenwerking, open gesprekshouding tussen ouders-kinderen en school maakt het leerklimaat optimaal. We hechten daarom aan een goed en laagdrempelig contact met de ouders. Wij waarderen de inzet van de ouders. 

STRUCTUUR
Kinderen hebben baat bij een heldere structuur, dat ze weten wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke regels en afspraken geven een gevoel van veiligheid. Het naleven van de regels bevordert het respect voor de ander en het rekening houden met elkaar. 

UITDAGEND OPTIMISTISCH
Wij stimuleren met elkaar het goede heel goed te doen. We spreken positief en eerlijk met elkaar en kunnen omgaan met tegenslagen. Kansen worden gecreëerd en uitgeprobeerd, de leerkracht daagt de kinderen uit om te leren. 

VERDRAAGZAAMHEID
We stellen ons open en verdraagzaam op ten opzichte van andere religies en levensovertuigingen. We geloven in wederzijds respect, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de wereld om ons heen. 

Cookie instellingen