Huiswerkbeleid

Om kinderen te leren om te gaan met huiswerk is op school het volgende afgesproken: 

In alle groepen vinden we het (voor)lezen belangrijk. Voor iedere vakantie zal bij veel groepen dan ook een oproep worden gedaan om in de vakantie te blijven lezen. Soms krijgen kinderen extra (lees)huiswerk. 

Voor de rest is het volgende afgesproken: (niet bij alle groepen is dit wekelijks)
groep 5
 • af en toe Engels
 • 1x per jaar een presentatie/spreekbeurt over een zelf te bepalen onderwerp.
 • dictee-spelling
 • tafels-rekenblad
 • af  en toe een toets voor Faqta
groep 6
 • Engels
 • Topografie
 • Faqta
 • spelling/taal/woordenschat
 • rekenen
 • 1x per jaar een presentatie/spreekbeurt
groep 7
 • Engels
 • Topografie
 • Faqta
 • spelling/taal/woordenschat
 • rekenen
 • 1x per jaar een werkstuk
groep 8
 • Engels 
 • Topografie
 • Faqta
 • spelling/taal/woordenschat
 • rekenen
 • 1x per jaar een werkstuk

 
Cookie instellingen