Wat willen we bereiken?

Ons belangrijkste streven is het bieden van een veilige plek waar het kind anderen kan ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Wij investeren in zorg en de interne zorgstructuur voor onze kinderen en houden  in het oog dat bij elk kind een goede basis voor ontwikkeling wordt gelegd. 

We vinden het belangrijk dat we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De vaardigheden van de 21ste eeuw nemen daarom een belangrijke plek in binnen ons onderwijs: 

CREATIVITEIT
Creativiteit is een vaardigheid die veel deuren kan openen. Het geeft een verfrissende kijk op een lastige situatie, wanneer je er op een creatieve manier naar kan kijken. Praten over dilemma's in plaats van praten over problemen. Door kinderen te leren creatief te denken en te doen, geven we ze handvatten, waar ze later veel profijt van kunnen hebben. 

COMMUNICEREN
Communicatie is elkaar begrijpen, luisteren, uitleggen, samenvatten, antwoord geven en nog veel meer. Door veel tijd te besteden aan de taal, lees en spellingslessen, komen alle aspecten uitgebreid aan bod en leren kinderen te communiceren. Ze leren ingewikkelde teksten te begrijpen, ze leren luisteren naar elkaar, leren presentaties te geven en ze leren zich schriftelijk leesbaar en begrijpelijk uit te drukken. 

ICT VAARDIG
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Kinderen van nu zijn geboren  in een digitale wereld en voor hen is dit vanzelfsprekend. Wij leren kinderen om te gaan met de digitale hulpmiddelen, zetten deze in waar het meerwaarde oplevert en leren kinderen kritisch na te denken over hun handelen in deze digitale omgeving. 

KRITISCH DENKEN
Kritisch denken is een cruciale vaardigheid, die kinderen kunnen leren. Wij leren kinderen kritisch na te denken en verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die zij maken. Ons onderwijsprogramma biedt kinderen de mogelijkheid om te zoeken naar uitdagingen. Wij leren ze vooruit te kijken, doelen te stellen, eigenaarschap te tonen. Hiervoor moeten zij creatief, optimistisch zijn en lef durven tonen.

SAMENWERKEN
We leren de kinderen van jongs af aan samenwerken. Dat doen wij bij alle vakken en we gebruiken hierbij verschillende werkvormen. Samenwerken is één van de belangrijkste competenties waar een beroep op wordt gedaan in de maatschappij. Onze leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nuttig zijn  om jezelf te kunnen redden. Daarbij hoort ook de durf om je afhankelijk op te stellen en hulp te durven vragen aan anderen. 

SOCIAAL GEDRAG
Onze kinderen werken in groepsverbanden. Zij kennen regels van feedback geven en ontvangen. Zij investeren in relaties en vertrouwen. Onze kinderen hebben positief zelfbeeld. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan. Ze zijn gemotiveerd, tonen eigenaarschap, kunnen omgaan met tegenslagen en weten vanuit welke waarden ze leren en leven. 

 
Cookie instellingen