Wij zijn een KiVa school!

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, welke zijn beschreven in een ‘protocol sociale veiligheid’. Het document met daarin deze voorwaarden is hieronder te downloaden.

In september 2014 zijn we begonnen met KiVa. Dit is een anti-pestmethode die uit Finland komt (KiVa is het Finse woord voor “samenwerken”). De methode is wetenschappelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en is bewezen effectief: degenen die met KiVa werken hebben ruim 50% minder last van pesten! Het uitgangspunt van KiVa is het pesten te voorkomen. In die gevallen waar er toch probleemoplossend te werk moet worden gegaan, wordt de hele groep bij het probleem betrokken en worden alle kinderen verantwoordelijk gemaakt voor een positieve oplossing. We kijken daarbij vooruit: “hoe gaan we er samen voor zorgen dat iedereen het fijn heeft op school?”

Bij KiVa hoort een vragenlijst die de leerlingen 2 x per jaar invullen. Dit doen ze op school. Deze worden, anoniem opgestuurd naar de RUG die deze gegevens gebruiken bij het wetenschappelijk onderzoek en ons terugkoppeling geven over de resultaten.
Wij bespreken de resultaten teambreed en ondernemen acties, indien gewenst. Het hele team wordt getraind in KiVa en heeft voor de certificering een aantal teamleden die deelnemen aan de regiobijeenkomsten. 
In de nieuwsbrief geven wij terugkoppeling op de KiVa lessen, zodat u op de hoogte bent van de inhoud van de lessen en de KiVa taal ook thuis kan bespreken. 
Meer informatie is te vinden op: KiVa (kivaschool.nl)

Cookie instellingen