Marleen van 't Hof-Groenenberg

Marleen van 't Hof-Groenenberg is de vervangend vestigingsmanager Kibeo, locatie Meerpaal en Op Dreef. Kibeo en Op Dreef werken nauw met elkaar samen. Door samen te werken investeren we in de doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar. 

Wekelijks zijn er overlegmomenten tussen de vestigingsmanager en directeur van de school. 
Er zijn overleg momenten met de leiding van Kibeo peuters en de groepsleerkrachten van groep 1-2. 
Daarnaast geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs een half uur per week peutergym. 

Er zijn nog veel meer momenten waarop de samenwerking tussen opvang en onderwijs zichtbaar zijn. Deze momenten worden afgestemd tussen de lerkrachten van groep 1-2 en de leiding van Kibeo, peuters. 
 
Cookie instellingen