Richard Pannekoek

Richard Pannekoek is de voorzitter van het bestuur van onze schoolvereniging. 

Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en de werkgever van het personeel. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Zij vormen het toezichthoudend bestuur. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de uitvoerend bestuurder, de directeur van de school. 

Leden van de schoolvereniging kunnen zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid bij de voorzitter van het bestuur.
bestuur@cbsopdreef.nl
 
Cookie instellingen