Naar school!

FIJN DAT U WILT AANMELDEN!

U kunt uw kind aanmelden voor de vierde verjaardag. Doet u dit echter ruim voor de vierde verjaardag, zodat er voldoende tijd is om de wenmomenten en het intakegesprek te houden. 

Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u een bevestiging van de aanmelding. Vervolgens ontvangt u de aanmeldformulieren met alle benodigde NAW gegevens (waaronder het BSN nummer van uw kind). Door de leerkracht van groep 1-2 wordt contact opgenomen om de wenmomenten met u af te stemmen. 
Mocht het gaan om een niet reguliere aanmelding, dan neemt de directeur voor de definitieve inschrijving contact op.

Wettelijk mag u 10 dagdelen afspreken voor een wenperiode. Sommige ouders willen dit helemaal afnemen, andere ouders kiezen er voor om geen wenmoment af te nemen. U mag in overleg bepalen om hoeveel en welke dagdelen het gaat. 

Tijdens de wenperiode wordt er een intakegesprek gevoerd. Ook voor dit gesprek wordt u uitgenodigd door de leerkracht van groep 1-2. 
 

aanmeldformulier cbs 'Op Dreef'

Veld leegmaken
Cookie instellingen