Kwaliteit

Het team is ervaren en betrokken bij het werk dat ze doen. De teamleden willen samen werken aan een professionele cultuur om samen van en met elkaar te leren. 

PEDAGOGISCH BEKWAAM
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en rustige omgeving zich kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn in staat om een goede sfeer te ontwikkelen, een groep te maken en hebben oog voor de soms grote verschillen tussen de kinderen. 

DIDACTISCH VAARDIG
De leerkrachten hebben in de afgelopen jaren meer de nadruk gelgd op de Directie Instructie. Door het volgen van scholing, bij elkaar kijken in de les en samen een les voorbereiden, blijven we werken aan goede didactische vaardigheden. In de komende jaren zal de focus op de didactische vaardigheden blijven, tevens is er een start gemaakt met het stuk eigenaarschap van de leerkrachten en de kinderen. Dit komt terug in het bijvoorbeeld kinderen zelf na laten denken over oplossingen voor vragen of dilemma's. 

SAMEN LEREN, (SAMEN) LEVEN
In ons motto staat deze slogan, die is ook van toepassing op ons team. We staan open voor feedback van en voor elkaar. Durven elkaar vragen te stellen, zodat we samen verder kunnen leren. 

 
Cookie instellingen