Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en school stellen wij op prijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders oprecht geinteresseerd zijn in de school. Belangstelling tonen voor het huiswerk van hun kind. Aanwezig zijn bij de ouderavonden en in gesprek willen met de leerkracht. De school is in eerste instantie verantwoordelijk voor onderwijs, de ouders voor de zorg van hun kind. Maar door met elkaar samen te werken, kunnen wij elkaar ondersteunen, elkaar waardevolle tips geven om zo de ontwikkeling van uw kind te versterken. 
Cookie instellingen