Ouderparticipatie

Onder ouderparticipatie wordt verstaan al het vrijwilligerswerk dat door de ouders wordt gedaan om mee te helpen bij diverse activiteiten. 

Zo kunt u denken aan het meehelpen in de Ouderraad, deelname aan de Medezeggenschapsraad, of aansluiten bij het maandelijks geplande koffiemoment. 

Het meehelpen bij allerlei (buiten)schoolse activiteiten 
Cookie instellingen